TM rekod keuntungan RM1.04 bilion, meningkat 17.9 peratus

KUALA LUMPUR: Telekom Malaysia Bhd (TM) merekodkan keuntungan selepas cukai dan kepentingan minoriti (PATAMI) bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013 berjumlah RM1.04 bilion, meningkat 17.9 peratus daripada RM881 juta yang dicatat bagi tempoh sama tahun sebelumnya.

Nota: