TM catat untung RM1.04 bilion

Kuala Lumpur: Telekom Malaysia Berhad (TM) mencatatkan keuntungan selepas cukai dan kepentingan minoriti (PATAMI) sebanyak RM1.04 bilion untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013, meningkat 17.9 peratus berbanding 2012.

Nota: