TINGKAT PEMBANGUNAN TEKNOLOGI HIJAU

Skim Pembiayaan Teknologi Hijau (GTFS) yang diuruskan Credit Guarantee Corporation Malaysia Bhd (CGC) masih mempunyai baki dana berjumlah RM2.26 bilion untuk ditawarkan kepada pengusaha dan peserta industri teknologi hijau sehingga akhir 2015.

Nota: