SYABAS mula operasi potong bil air tertunggak

KUALA LUMPUR: Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn. Bhd.
(SYABAS) meminta pengguna agar membuat bayaran bil air tertunggak dengan kadar
segera kerana operasi bil tertunggak sedang dijalankan.

Nota: