‘Surat Untuk Anak’ peringatan untuk hak pendidikan

dikemaskini Pengalaman membesarkan dua anak cerebral palsy menyebabkan beliau berazam supaya golongan sepertinya dapat melihat anak masing-masing membesar dengan pendidikan.

Nota: