Stuktur baru cukai pendapatan tak imbangi GST

Jumlah GST tahunan boleh mencecah tiga kali ganda berbanding penjimatan daripada penstrukturan semula cukai pendapatan, bergantung kepada tahap pendapatan tertentu.

Nota: