SPRM bimbang sikap golongan terpelajar terhadap rasuah

Angka itu diperoleh hasil Kajian Persepsi Keberkesanan Tindakan Pencegahan Rasuah oleh SPRM di kalangan 1,000 mahasiswa di seluruh negara tahun lepas.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: