Soal ‘bin Abdullah’ lebih penting bagi ‘Taliban Malaysia’

ULASAN l Malangnya kumpulan Taliban di Malaysia bagitu marah sekali dengan keputusan mahkamah sivil itu.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: