Semua 25 kementerian capai tahap cemerlang

Prestasi pengurusan kewangan di peringkat kementerian pada keseluruhannya menunjukkan peningkatan.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: