Sasar biaya aset naik 9 peratus

Kuala Lumpur: AmIslamic Bank Bhd, cabang perbankan Islam Kumpulan AmBank menyasarkan pertumbuhan pembiayaan aset antara lapan hingga sembilan peratus bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2015, didorong pengukuhan perbankan korporatnya.

Nota: