Santai Sambil ‘refresh’

Tanda-tanda besar Hijaunya bumiArafah. Lahirnya ramai anak-anak hasil perbuatanzinayakni dari perkahwinan tidak sah atau perceraian yang tidak diluluskan oleh mahkamah. Keluar

Nota: