Samsung Akan Menandakan Galaxy Note 7 Baru – Akan Menyediakan Laman Semakan IMEI

Dengan pihak Samsung yang mula membuat penarikkan kembali unit lama dan menggantikan Galaxy Note 7 dengan versi baru, semestinya ramai pengguna ingin kepastian apakah unit baru yang dibeli mereka adalah selamat ataupun sebaliknya.

Dalam memudahkan proses berkenaan, Samsung melalui Samsung Australia mengatakan mereka akan menandakan unit baru dengan anda “S” – sekaligus memberikan petanda kepada pengguna yang mana unit yang diterima mereka adalah versi baru dan selamat. Tanda ini akan dipaparkan berhampiran dengan pelekat IMEI untuk telefon berkenaan.

Disamping itu, Samsung juga turut akan menyediakan sebuah laman khusus untuk pengguna membuat semakan IMEI sama ada unit mereka adalah unit baru atau sebaliknya.

| Artikel penuh | Tech lain


Widget not in any sidebars

Nota: