Rumah Kuan Yew: Langkah pilihan dikaji

Teo, yang juga Menteri Penyelaras Keselamatan Negara, berkata beliau akan berbincang dengan rakan-rakan setugasnya sama ada perlu untuk menyenaraikan langkah pilihan itu.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: