Rosmah lancar sistem Permata Q

Bagi menilai keberkesanan kurikulum Permata Negara yang dilaksanakan di taska kelolaan agensi kerajaan dan yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: