Rizab Bank Negara melonjak kepada RM430.5b

Paras rizab itu mencukupi untuk membiayai 7.8 bulan import tertangguh dan merupakan 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: