Restoran ringan beban

Putrajaya: Perbadanan Putrajaya (PPj) mengambil inisiatif memperkenalkan Restoran Menu Rakyat 1Malaysia sebagai usaha meringankan bebanan rakyat sekitar Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di sini, terutama penjawat awam menangani kenaikan kos sara hidup.

Nota: