Rakyat Malaysia dikecuali cukai pelancongan untuk hotel tiga bintang ke bawah

Pelancong domestik tetap tertakluk kepada pembayaran cukai tersebut untuk penginapan empat bintang dan ke atas.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: