‘Raja-raja patut bertitah isu kalimah Allah’

dikemaskini Menurut Dr Abdul Aziz Bari, perkara itu berkait dengan kebebasan asasi seperti kebebasan beragama dan pentadbiran Islam yang tertakluk bawah bidang kuasa negeri.

Nota: