Proton kini di tangan Geely Holding, China

Selain menjual 49.9 peratus ekuiti dalam Proton Holdings, DRB-Hicom juga bersetuju melupuskan semua sahamnya dalam Lotus.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: