Proton buka projek nasional lagi

ULASAN l Mereka memanggilnya “Ploton” iaitu sebutan yang zalim di kalangan sesetengah penutur bahasa Cina.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: