Prof Dr Abdul Hamid dilantik TNC UNIMAP

Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan (PPK) Mekatronik Prof Dr Abdul Hamid Adom dilantik menjadi Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) berkuatkuasa 1 Disember.

Nota: