Prinsip kuasa Yang di-Pertuan Agong

ANTARA sudut penting yang masih kurang diberi penekanan dalam penulisan ilmiah mahupun sejarah, bahawa kedaulatan Raja-Raja Melayu itulah menginstitusikan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Rencana ini bertujuan untuk membincangkan implikasi kedaulatan Raja-Raja Melayu melalui kerangka watan dari sudut prinsip kuasa eksekutif dalam Perkara 39 Perlembagaan Persekutuan.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: