PM timbang tuntutan COMANGO …

Perdana menteri Datuk Seri Najib Razak berkata, kerajaan juga mengambil kira kedudukan Islam dalam negara dan keperluan menghormati agama lain.

Nota: