Persatuan: Ambil kira tempoh khidmat pensyarah

Majlis Persatuan Akademik Malaysia (MAAC), yang mewakili 30,000 warga akademik Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), mencadangkan agar pertimbangan kenaikan pangkat pensyarah dan tenaga pengajar dibuat berdasarkan tempoh perkhidmatan dan bukan hanya merit.

Nota: