Permaisuri Johor: Hormat sama kepada bukan Islam

Umat Islam di Malaysia “bernasib baik” kerana mereka tidak tahu bagaimana rasanya menjadi sebahagian daripada kumpulan minoriti.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: