Perbendaharaan Malaysia komited untuk bebas rasuah

Seramai 17 pegawai pengurusan tertinggi Perbendaharaan Malaysian telah berikrar untuk menjauhkan diri dari sebarang pelakuan rasuah.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: