Penyelidik temui ribuan kecacatan di hospital awam

Menurut sebuah kajian universiti pada 2011, ini tidak termasuk kemudahan pendidikan yang juga menggunakan kaedah reka dan binadan kemudian didapati tidak cukup baik.

Nota: