Pengusaha hotel perlu pamer kadar bilik dan cukai perlancongan secara berasingan

MIRI – Pengusaha hotel kini mesti mempamerkan kadar Cukai Pelancongan yang berasingan daripada kadar bilik berikutan pelaksanaan Cukai Pelancongan berkuat kuasa hari ini.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: