Penguatkuasaan sempadan Malaysia-Thailand perlu diperkasa

KUALA LUMPUR: Kepesatan ekonomi negara dan kekerapan pergerakan keluar masuk penduduk di sempadan Malaysia-Thailand banyak menyumbang kepada kegiatan penyeludupan terutama senjata api.

Nota: