Pena Minda Islam

BIASANYA dilakukan pada waktu malam. Mulakan dengan azan/ iqamah di tengah rumah. Cukup dengan suara perlahan. Seorang duduk di tengah rumah, baca surah Al-Baqarah. Bacaan diteruskan sehinggalah

Nota: