Pemburuan Ikan Arapaima Di Sungai Amazon

Penangkapan ikan Arapaima untuk dimakan hanya dibenarkan oleh badan perlindungan Brazil hanya dibenarkan sekali dalam setahun. Saiz minimum yang dibenarkan adalah 1.5 meter untuk pembiakkan ikan

Nota: