Pembelian hotel di London bagi pelbagai pelaburan Felda: Isa Samad

KUALA LUMPUR: Pembelian sebuah hotel di London oleh Felda bertujuan mempelbagaikan pelaburan di samping menambah pegangannya.

Nota: