Pelan induk pengurusan sumber manusia yang holistik sedang dirangka

Datuk Seri Richard Riot berkata cadangan pengurangan masa bekerja kepada enam jam sehari akan turut dikaji pelaksanaannya.

| Berita penuh | Berita lain


Widget not in any sidebars

Nota: