Pelajar OKU yang buta lakar kejayaan dalam peperiksaan STPM

A. Mahavithya walaupun buta kedua-dua belah matanya memperoleh Purata Nilai Gred Kumulatif (CGPA) 2.9 dalam peperiksaan STPM baru-baru ini, menjadikannya sebagai antara pelajar OKU cemerlang.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: