Panasonic jual kilang cip di tiga negara

Panasonic Corporation akan menjual kilang pemasangan cipnya di Malaysia, Indonesia dan Singapura kepada syarikat Singapura, UTAC Holdings Ltd sebagai sebahagian langkah penyusunan semula perniagaan dengan memisahkan operasi bukan terasnya.

Nota: