Noh Omar mahu tahu besar mana rumah turun harga

Menteri itu mahu membandingkan harga ditetapkan dengan keluasan harta tanah itu.

| Berita penuh | Berita lain


Widget not in any sidebars

Nota: