M’sia digesa ratifikasi 6 konvensyen hak asasi antarabangsa

Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan Malaysia berada di kelompok bawah 10 negara dalam PBB dari segi memperjuang isu hak asasi manusia.

Nota: