MOSTI peruntuk RM78.47j penyelidikan di Zon Timur

KUALA TERENGGANU: Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) meluluskan 142 projek dengan pembiayaan RM78.47 juta dalam dana pembiayaan Fasa Penyelidikan, Pembangunan dan Pengkomersilan (R, D&C) di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) dan RMK-10 di Zon Timur.

Nota: