dherba

Merealisasikan bangsa Malaysia

KUNCI dalam mengurus pembentukan negara bangsa adalah penentuan kedudukan indigeniti atau anak watan sebagai alat mengikat ahli penduduk di negara itu yang mesti diterima dan diperakui. Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai penduduk pelbagai kaum. Usaha untuk menyatupadukan kaum melalui proses pembinaan bangsa perlu dilaksanakan. Proses itu bertujuan menyedarkan warganya mengenai harga diri bangsa yang merdeka dan berdaulat serta mampu membangunkan sebuah negara yang maju.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain