Maybank untung RM6.55 bilion

KUALA LUMPUR: Untung bersih Maybank bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013 meningkat 14 peratus ke paras rekod tertinggi baharunya RM6.55 bilion.

Nota: