Malaysia-Thailand setuju kajian kereta api berkelajuan tinggi KL-Bangkok

Perdana Menteri berkata persetujuan kedua-dua negara untuk memulakan kajian mengenai HSR adalah selaras dengan Pelan Induk Kesalinghubungan ASEAN.

| Berita penuh | Berita lain


Widget not in any sidebars

Nota: