Malaysia tawar diri untuk bantu selesai konflik Qatar

Malaysia menawarkan diri untuk memainkan peranan konstruktif dalam menyelesaikan konflik antara Qatar dan beberapa negara Arab yang lain.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: