Malaysia mahu jalin perkongsian strategik dengan Indonesia dalam sektor perkhidmatan

SURABAYA: Syarikat Malaysia mahu menjalin perkongsian strategik dengan syarikat Indonesia dalam sektor perkhidmatan bagi merebut peluang ekonomi secara bersama, termasuk menjalankan perniagaan di negara ketiga.

Nota: