Malaysia kekurangan penyelidik, saintis dan jurutera – MOSTI

KUALA LANGAT: Malaysia masih kekurangan penyelidik,saintis dan jurutera apabila nisbah 58.2 saintis untuk 10,000 tenaga kerja yang direkodkan setakat ini masih belum mencukupi untuk mencapai status negara maju menjelang 2020.

Nota: