Lihat kerangka manusia kaum nabi hud as

Lihat kerangka manusia kaum nabi hud as-penemuan ini membuktikan bahawasanya manusia dizaman itu sungguh besar.Ini dibuktikan dengan aktiviti eksplorasi gas wilayah selatan gurun pasir Arab baru-baru

Nota: