‘Larangan letak kereta bandar hanya lontaran idea’

Ku Nan belum bercakap kepada pegawai Kementerian Wilayah Persekutuan lagi tentang idea tempat letak kereta itu.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: