Laporan UPR kemuka 232 syor pada M’sia

Laporan Hasil Semakan Berkala Sejagat (UPR) Malaysia diterima pakai sebagai ad referendum oleh kumpulan kerja UPR Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan PBB (UNHRC) di Geneva.

Nota:

Laporan UPR kemuka 232 syor pada M’sia

Laporan Hasil Semakan Berkala Sejagat (UPR) Malaysia diterima pakai sebagai ad referendum oleh kumpulan kerja UPR Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan PBB (UNHRC) di Geneva.

Nota: