Laporan: S'wak dijangka dapat KM baru esok

Borneo Post lapor tidak ada peruntukan dalam undang-undang negeri itu untuk pemangku KM.

| Berita penuh | Berita lain


Widget not in any sidebars

Nota: