Laila Binti Abi Hasmah Berjanji Kepada Anaknya.

Tentang kisah hijrahnya ke Habsyah , Laila berkata:"Dahulu, Umar bin Khattab adalah seorang yang kuat menentang keislaman kami. Ketika kami bersedia hendak berhijrah ke negeri Habsyah, Umar datang

Nota: