Kuat kuasa Akta 710 kawal selia APK

Kerajaan semalam menguatkuasakan Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010 (Akta 710), bertujuan mengawal selia semua agensi pelaporan kredit (APK) swasta di Malaysia.

Nota: